x-force

x-force teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-force x-kuvvet