g-20 economies

g-20 economies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 economies g-20 ekonomileri

g-20 economies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

economies of scale ölçek ekonomileri
economies of scope kapsam ekonomileri
advanced economies gelişmiş ekonomiler
emerging economies gelişmekte olan ekonomiler
developing economies gelişmekte olan ekonomiler
mature economies olgun ekonomiler
major economies büyük ekonomiler
developed economies gelişmiş ekonomiler
scale economies ölçek ekonomileri
emerging market economies gelişmekte olan piyasa ekonomileri
scope economies kapsam ekonomileri
growing economies büyüyen ekonomiler
major economies forum büyük ekonomiler forumu
transition economies geçiş ekonomileri
fastest growing economies en hızlı büyüyen ekonomiler
economies of scale and scope ölçek ve kapsam ekonomileri
largest economies en büyük ekonomiler
struggling economies mücadele eden ekonomiler
national economies ulusal ekonomiler
leading economies önde gelen ekonomiler
troubled economies sorunlu ekonomiler
plantation economies ekim ekonomileri
local economies yerel ekonomiler
growth economies büyüme ekonomileri
planned economies planlı ekonomiler
ailing economies hasta ekonomiler
large economies büyük ekonomiler
fast-growing economies hızlı büyüyen ekonomiler
command economies komuta ekonomileri
making economies ekonomiler yapmak
economies in transition geçiş halindeki ekonomiler
rising economies yükselen ekonomiler
western economies batı ekonomileri
economies of scale reaped ölçek ekonomileri arttı
surplus economies fazla olan ekonomiler
core economies çekirdek ekonomiler
rapidly developing economies hızla gelişen ekonomiler
agglomeration economies yığılma ekonomileri
domestic economies iç ekonomiler
open economies açık ekonomiler
green economies yeşil ekonomiler
cash economies nakit ekonomileri
peripheral economies çevre ekonomileri
key economies kilit ekonomiler
frontier economies sınır ekonomileri
achieve economies of scale ölçek ekonomileri elde etmek
booming economies gelişen ekonomiler
tiger economies kaplan ekonomileri
bric economies bric ekonomileri
rich economies zengin ekonomiler