g-shock

g-shock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı