d pillar

d pillar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d pillar d ayağı

d pillar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earth pillar dünya ayağı
from pillar to post sütundan yazıya
moon pillar ay ayağı
pillar sütun
pillar box sütun kutusu
pillar to post gönderilecek direk
pillar-and-breast ayağı-ve-meme
room-and-pillar oda-topuk
sun pillar güneş ayağı
pillar candle ayağı mum
b-pillar b- ayağı
room and pillar oda ve sütun
a-pillar a-ayağı
central pillar merkez direk
pillar drill sütun matkap
feeder pillar besleme ayağı
door pillar kapı direği
c-pillar c-ayağı
pillar trim sütun süslemesi
cross-pillar çapraz ayağı
pillar of salt tuz direği
seat pillar koltuk direği
fundamental pillar temel direk
foundation pillar vakıf ayağı
support pillar destek ayağı
room and pillar mining oda ve sütun madenciliği
strategic pillar stratejik sütun
supporting pillar destek ayağı
stone pillar taş sütun
core pillar çekirdek direk
pillar of strength kuvvet sütunu
guide pillar kılavuz ayağı
market pillar pazar ayağı
concrete pillar beton direk
second pillar ikinci sütun
first pillar ilk sütun
pillar industry sütun endüstrisi
pillar 3 disclosures ayağı 3 açıklamaları
pillar crane sütun vinci
pillar of cloud bulut ayağı
third pillar üçüncü sütun
pillar approach sütun yaklaşımı
room-and-pillar method oda ve sütun yöntemi
roof pillar çatı direği
pillar of fire ateş direği
rock pillar kaya direği
pillar of defense savunma ayağı
steel pillar çelik direk
pillar mining sütun madenciliği
pillar of society toplumun dayanağı