zai

zai teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zai zai