padeye

padeye teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
padeye göz pedi