paddock

paddock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddock padok