paddler

paddler teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddler paddler

paddler terimi için benzer kelimeler ve anlamları

white-knuckle paddler beyaz muşta