paddleboard

paddleboard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddleboard paddleboard

paddleboard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a stand-up paddleboard bir stand-up paddleboard