paddle-wheel

paddle-wheel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddle-wheel kanatlı çark

paddle-wheel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

paddle wheel kanatlı çark
steering wheel paddle direksiyon simidi
paddle wheel meter kürek ölçer
paddle-wheel aerator çark havalandırıcı
2-wheel and 4-wheel steering 2 tekerlekli ve 4 tekerlekli direksiyon
free-wheel wheel serbest tekerlek
back-paddle arka kürek
dog-paddle köpekleme yüzmek
doggy paddle köpek kürek
double paddle çift kürek
paddle kısa kürek
paddle box davlumbaz
paddle one's own canoe bir tane kendi kano kürek
paddle steamer buharı
paddle tennis raket tenis
paddle worm kürek solucanı
paddle shifter kürek değiştirici
stand up paddle ayağa kalk raket
paddle attachment kürek eki
paddle brush kürek fırçası
paddle switch kürek anahtarı
mixing paddle karıştırma kürekleri
paddle mixer mikser
paddle method kürek yöntemi
paddle out kürek çekmek
shift paddle vites değiştirme kürek
paddle surf kürek sörfü
paddle down aşağı kürek
paddle shaft kürek şaftı
paddle stirrer kürek karıştırıcı
paddle blade kürek bıçağı
have a paddle kürek çekmek
stirring paddle karıştırma kürek
paddle speed raket hızı
paddle blind kürek körü
dog paddle köpek kürek
without a paddle kürek olmadan
compression paddle sıkıştırma raketi
paddle type kürek tipi
rotating paddle dönen kürek
paddle around kürek çekmek
paddle boating kürek teknesi
paddle court kürek sahası
paddle blender kürek blender
paddle-shaped kürek şeklindeki
paddle agitator kürek karıştırıcı
pizza paddle pizza kürek
paddle dryer kürek kurutucu
paddle surfing kürek sörfü
mixer paddle mikser kürek