paddle steamer

paddle steamer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddle steamer buharı

paddle steamer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

steamer vapur
steamer basket gemi sepeti
steamer chair vapur sandalye
steamer rug vapur kilim
steamer trunk gemi gövdesi
tramp steamer tramp vapur
clothes steamer elbise kurutucu
combi steamer kombi vapur
vegetable steamer buğulanmış sebze
steamer rack vapur rafı
ocean steamer okyanus vapuru
bamboo steamer bambu vapur
facial steamer yüz vapur
rice steamer pirinç vapuru
steamer bag vapur çantası
coastal steamer kıyı vapuru
steamer pot tencere
mail steamer posta vapuru
packet steamer paket vapuru
steamer tray vapur tepsisi
carpet steamer halı vapuru
mississippi steamer mississippi vapuru
passenger steamer yolcu vapuru
steamer duck vapur ördek
steamer plate vapur plakası
steam in a steamer gemi içinde buhar
steamer boat gemi
french steamer fransız vapur
zip steamer zip vapuru
combination-steamer kombinasyon-buharlayıcı
back-paddle arka kürek
dog-paddle köpekleme yüzmek
doggy paddle köpek kürek
double paddle çift kürek
paddle kısa kürek
paddle box davlumbaz
paddle one's own canoe bir tane kendi kano kürek
paddle tennis raket tenis
paddle wheel kanatlı çark
paddle worm kürek solucanı
paddle-wheel kanatlı çark
paddle shifter kürek değiştirici
stand up paddle ayağa kalk raket
paddle attachment kürek eki
paddle brush kürek fırçası
paddle switch kürek anahtarı
mixing paddle karıştırma kürekleri
paddle mixer mikser
paddle method kürek yöntemi
paddle out kürek çekmek