paddle one's own canoe

paddle one's own canoe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddle one's own canoe bir tane kendi kano kürek

paddle one's own canoe terimi için benzer kelimeler ve anlamları

canoe paddle kano kürek
paddle a canoe bir kano kürek
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
own canoe kendi kano
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
canoe kano
canoe birch kano huş ağacı
canoe slalom kano slalom
montreal canoe montreal kano
northern canoe kuzey kano
dugout canoe kazma kano
outrigger canoe avara kano
canoe trip kano gezisi
canoe polo kano polosu
canoe ride kano yolculuğu
by canoe kano ile
canoe stern kıç kano
canoe body kano gövdesi
canoe man kano adam
canoe camping kano kampı
international canoe federation uluslararası kano federasyonu
canoe kayak kano kayık
double hulled canoe çift gövdeli kano
voyaging canoe yolculuk kano
slalom canoe slalom kano
paddling a canoe bir kano kürek
canoe down kano
canoe trolley kano arabası
double-hull canoe çift gövdeli kano
canoe nomads kano göçebeleri
canoe paddling kano kürek
take a canoe kano al
canoe trails kano parkurları
canoe marathon kano maratonu
strip canoe şerit kano
getting into a canoe kanoya girmek
canoe rentals kano kiralama