paddle

paddle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddle kısa kürek