paddies

paddies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı