padded

padded teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
padded yastıklı