padauk

padauk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
padauk padauk

padauk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

padauk tree padauk ağacı