pacy

pacy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacy pacy