packing nut

packing nut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packing nut salmastra somunu