packaging

packaging teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packaging paketleme

packaging terimi için benzer kelimeler ve anlamları

packaging and packaging waste paketleme ve paketleme atıkları
packaging and packaging waste directive paketleme ve paketleme atıkları direktifleri
carton packaging and plastic packaging karton ambalaj ve plastik ambalaj
packaging and packaging paketleme ve paketleme
outer packaging and the immediate packaging dış ambalaj ve hemen paketleme
packaging packaging equipment paketleme paketleme ekipmanı
for packaging and packaging materials paketleme ve paketleme malzemeleri için
packaging material paketleme materyali
retail packaging perakende satış paketlemesi
packaging waste ambalaj atığı
food packaging yemek paketleme
product packaging ürün paketleme
primary packaging ön paketleme
bulk packaging toplu paketleme
packaging unit paketleme ünitesi
plain packaging düz ambalaj
packaging industry paketleme endüstrisi
packaging machine paketleme makinesi
outer packaging dış paketleme
secondary packaging ikincil paketleme
packaging line paketleme hattı
packaging design paketleme dizaynı
blister packaging blister ambalaj
consumer packaging tüketici paketleme
packaging group paketleme grubu
original packaging orijinal ambalaj
protective packaging koruyucu paketleme
packaging film paketleme filmi
packaging company paketleme şirketi
packaging solutions paketleme çözümleri
plastic packaging plastik ambalajlar
flexible packaging esnek paketleme
vacuum packaging vakumlu paketleme
packaging process paketleme işlemi
modified atmosphere packaging modifiye atmosfer paketleme
packaging and labeling paketleme ve etiketleme
packaging equipment paketleme ekipmanı
packaging tape koli bandı
cardboard packaging karton ambalaj
inner packaging iç ambalaj
immediate packaging acil paketleme
contaminated packaging kirli paketleme
packaging system paketleme sistemi
packaging plant paketleme tesisi
packaging technology paketleme teknolojisi
packaging costs paketleme masrafları
returnable packaging iade edilebilir ambalaj
packaging components paketleme bileşenleri
transport packaging nakliye paketleme
foil packaging folyo paketleme