packager

packager teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packager paketleyicisine

packager terimi için benzer kelimeler ve anlamları

address of the packager paketleyicinin adresi