pacifist

pacifist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı