v-code

v-code teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-code v-kod

v-code terimi için benzer kelimeler ve anlamları

source code and object code kaynak kodu ve nesne kodu
object code and source code nesne kodu ve kaynak kodu
source code or object code kaynak kodu veya nesne kodu
country code area code ülke kodu alan kodu
source code, object code, kaynak kodu, nesne kodu,
access code giriş kodu
airport code havaalanı kodu
alphabet code alfabe kodu
american standard code for information interchange bilgi değişimi için amerikan standart kodu
area code alan kodu
bar code barkod
binary code ikili kod
black code kara kod
catalog code katalog kodu
character code karakter kodu
city code şehir kodu
clarendon code clarendon kodu
code kod
code blue mavi kod
code book kod defteri
code dating kod escort
code flag kod bayrağı
code napoleon kod napolyon
code of hammurabi hammurabi kodu
code word kod sözcüğü
code-name kod adı
code-sharing kod paylaşımı
code-switching kod değişimi
color-code renk kodu
colour code renk kodu
commercial code ticari kod
condition code register durum kodu kaydı
continental code kıta kodu
country code ülke kodu
criminal code ceza kanunu
dialling code telefon kodu
dress code kıyafet
dx code dx kodu
elaborated code ayrıntılı kod
expanded code genişletilmiş kod
highway code trafik kuralları
hollerith code hollerith kodu
initial code ilk kod
international code uluslararası kod
international code of signals uluslararası sinyal kodu
international morse code uluslararası mors kodu
justinian code justinian kodu
machine code makine kodu
matrix bar code matris barkodu
morse code mors kodu