pacifically

pacifically teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacifically pacifically