pacific salmon

pacific salmon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific salmon pasifik somon balığı

pacific salmon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wild pacific salmon yabani pasifik somonu
atlantic salmon atlantik somonu
australian salmon avustralya somonu
beaked salmon gagalı somon
beaked-salmon gagalı-somon
blueback salmon yaban mersini somonu
chinook salmon chinook somon
chum salmon somon balığı
dog salmon köpek somonu
humpback salmon kambur somon balığı
jack salmon jack somon
king salmon kral somon
king-of-the-salmon king-of-the-somon
lake salmon göl somonu
landlocked salmon kara somon balığı
nova scotia salmon nova scotia somon
pink salmon pembe somon
red salmon kırmızı somon
rock salmon somon balığı
salmon somon
salmon brick somon tuğlası
salmon ladder somon merdiveni
salmon pink somon pembesi
salmon river mountains somon nehri dağlar
salmon trout alabalık
silver salmon gümüş somon
sockeye salmon kızıl somon
white salmon beyaz somon
quinnat salmon kuinnat somon balığı
wild salmon vahşi somon
smoked salmon füme somon
farmed salmon çiftlik somonu
grilled salmon ızgara somon
salmon run somon balığı
salmon farming somon tarımı
coho salmon koho somonu
salmon farm somon çiftliği
seared salmon kurutulmuş somon
juvenile salmon çocuk somon balığı
canned salmon konserve somon
baked salmon fırında somon
salmon fillet somon fileto
salmon color somon rengi
salmon farmers somon çiftçileri
salmon steak somon bifteği
salmon oil somon yağı
cured salmon tedavi somon
marinated salmon marine edilmiş somon
salmon feed somon yemi
salmon shark somon köpekbalığı