pacific oyster

pacific oyster teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific oyster pasifik istiridye

pacific oyster terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bush oyster çalı istiridye
european oyster avrupa istiridye
japanese oyster japon istiridye
mountain oyster dağ istiridye
oyster istiridye
oyster bay istiridye koyu
oyster bed istiridye yatağı
oyster cap istiridye kapağı
oyster crab istiridye yengeç
oyster cracker istiridye krakeri
oyster farm istiridye tarlası
oyster fork istiridye çatalı
oyster mushroom istiridye mantarı
oyster pink istiridye pembesi
oyster plant istiridye bitkisi
oyster toadfish istiridye toadfish
oyster white istiridye beyazı
pearl oyster inci istiridye
prairie oyster kır istiridye
rocky mountain oyster kayalık dağ istiridye
seed oyster istiridye yavrusu
spanish oyster plant ispanyol istiridye bitkisi
vegetable oyster sebze istiridye
world is one's oyster, the dünya bir istiridye
the world is your oyster dünya senin midyen
oyster card istiridye kartı
oyster shell istiridye kabuğu
oyster sauce istiridye sosu
oyster bar istiridye barı
eastern oyster doğu istiridye
oyster reefs istiridye resifleri
oyster knife istiridye bıçağı
oyster farming istiridye tarımı
oyster meat istiridye eti
king oyster mushroom kral istiridye mantarı
raw oyster çiğ istiridye
is your oyster istiridye
oyster spat istiridye tükürdü
flat oyster yassı istiridye
your oyster istiridye
world oyster dünya istiridye
the world was his oyster dünya onun istiridyesiydi
the world is our oyster dünya bizim istiridye
oyster shell calcium istiridye kabuğu kalsiyum
oyster industry istiridye endüstrisi
oyster harvesting istiridye hasat
oyster harvester istiridye biçerdöver
oyster grey istiridye grisi
oyster larvae istiridye larvası
the world is his oyster dünya onun istiridye