pacif.

pacif. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacif. pacif.