pachysalpingitis

pachysalpingitis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pachysalpingitis pachysalpingitis