pachyonychia

pachyonychia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pachyonychia pachyonychia

pachyonychia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pachyonychia congenita pakyonychia congenita