pachyglossia

pachyglossia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pachyglossia pachyglossia