p.c.

p.c. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.c. p.c.