p.

p. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. s.