p-sinistrocardiale

p-sinistrocardiale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı