x-charge

x-charge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-charge x-yük