zahl

zahl teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zahl zahl