obligating

obligating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı