oblation

oblation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
oblation adak