oblate

oblate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
oblate kutupları yassılaşmış

oblate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

oblate spheroid spreeroid oblate
oblate missions misyonları zorlamak