oblanceolate

oblanceolate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
oblanceolate oblanceolate