objurgation

objurgation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objurgation azar