objet de vertu

objet de vertu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objet de vertu objet de vertu