objector

objector teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı