objectless

objectless teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectless hedefsiz