objectivize

objectivize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectivize nesnelleştirmeye