objectivity

objectivity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectivity tarafsızlık