objectivism

objectivism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectivism objectivism