objectiveness

objectiveness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectiveness tarafsızlık