objective test

objective test teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective test nesnel sınav