objective point

objective point teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective point amaç noktası