objective danger

objective danger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective danger nesnel tehlike