objective correlative

objective correlative teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı